top of page

นายชัยยันต์ ศรีขัติย์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

โทร  089-266-7635

สายด่วนโทร.
โทร. 0-5433-2022
โทร. 0-5427-9342

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

112.png

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

IMG_3429.jpg

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ

ดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง

รางลำเหมือง คสล. (รางลำเหมืองทุ่งยาว)  หมู่ที่ 2

ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

IMG_3619.jpg

วันที่ 11 พ.ย.2564

นายชัยยันต์  ศรีขัติย์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

ณ ห้องริมวัง 1 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ข่าวกิจกรรม

Link อปท.

ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์การเรียรู้อาเซียน

วารสารวิชาการ สถ.

ศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดลำปาง

ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

bottom of page